Vanaf 1 maart 2015 werken de provincies Drenthe en Groningen nauw samen wat betreft de uitvoering van beleid in het landelijk gebied. De provincies hebben hiervoor een samenwerkingsverband opgezet dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van natuur- en landschapstaken in de twee provincies.

De nieuwe uitvoeringsorganisatie is opgezet naar aanleiding van de opheffing van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Net als DLG zal de nieuwe uitvoeringsorganisatie zich met name richten op realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, de Programmatische aanpak Stikstof en de kwaliteit van Natura 2000-gebieden in beide provincies.

Lees meer op groeneruimte.nl >