Steeds meer wandelknooppuntsystemen in Nederland

Op 24 september is een een nieuw wandelroutenetwerk geopend in de regio tussen Rotterdam en Den Haag: Hof van Delfland. Hiermee is 900 kilometer wandelroute ontsloten voor bewoners en recreanten. Het wandelroutenetwerk werkt volgens een ‘knooppuntensysteem’. Al lopend, of via een digitale routeplanner of een app, kan iedereen makkelijk zijn eigen ideale route langs de […]

Onderzoek overdracht Groenservice Zuid-Holland aan Staatsbosbeheer

De provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer gaan de komende maanden onderzoeken of de Groenservice Zuid-Holland (nu nog onderdeel van de provincie) kan worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. Groenservice Zuid-Holland draagt zorg voor openbare voorzieningen voor verschillende vormen van recreatie. Dit gebeurt in opdracht van met name de Zuid-Hollandse en Zeeuwse (natuur-) en recreatieschappen. Afbouw van de Groenservice […]

Studiemiddag BIZ-model: recreatiesector investeert samen met gemeente

Steeds meer recreatieondernemers willen samen met de gemeente investeren in de omgeving. Hierdoor verbetert bijvoorbeeld de promotie en infrastructuur van het gebied. In enkele regio’s werken ondernemers en gemeenten met Bedrijven InvesteringZones aan zo’n financieringsinstrument. Onderzoeksinstituut het LEI heeft onderzocht hoe dit in de praktijk kan werken. Zo is er in samenwerking met ondernemers en […]