Opsporing en winning van schaliegas, afvalwaterinjectie en opslag van (afval)stoffen in zoutcavernes moeten deel uitmaken van een milieuonderzoek (MER) dat het rijk uitvoert om te komen tot een rijksstructuurvisie voor de ondergrond. Dat zegt de provincie Overijssel.

Het rijk maakt die structuurvisie om toekomstige besluiten over het gebruik van de ondergrond te kunnen funderen. In een eerste startdocument (de zogeheten conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau) ontbreken deze voor Overijssel belangrijke onderwerpen. De provincie Overijssel diende een zienswijze in om de onderwerpen alsnog te betrekken bij het MER-onderzoek.

Lees meer op overijssel.nl >