De nationale parken in ons land moeten groter en aantrekkelijker worden. Daarvoor pleitten PvdA en D66 dinsdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken waar natuur onder valt.

Ons land kent momenteel 20 nationale parken. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincies, maar die hebben te weinig geld voor het beheer, stellen PvdA en D66. De bijzondere natuur is volgens beide partijen nu te versnipperd en niet herkenbaar genoeg voor bezoekers. In het plan van de partijen worden de nieuwe nationale parken minimaal 5000 hectare groot. De huidige parken tellen minstens 1000 hectare. Oude parken kunnen opgaan in de nieuwe parken, maar dat hoeft niet. De nationale parken moeten meer doen aan natuureducatie en voor het trekken van toeristen moet worden samengewerkt met ondernemers. De huidige 20 parken steunen het plan.

Lees meer op trouw.nl >