‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ van start

Deze week is het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ van start gegaan. Het ministerie van Economische Zaken werkt hierin samen met partners – zoals provincies, Staatsbosbeheer, de ANWB – om van Nationale Parken een sterk merk te maken. Deze Nationale Parken ‘nieuwe stijl’ moeten internationale allure krijgen en iconen worden voor de regio en […]

Landwerk 6 over PAS en Nationale Parken

Ook vlakbij de meeste beschermde natuurgebieden mogen veehouderijen in 2015 weer uitbreiden. Want, zo staat in de Programmatische Aanpak Stikstof, tegelijkertijd gaan we ook de natuurgebieden herstellen en de stikstofdepositie verminderen. Klinkt aantrekkelijk maar garanties zijn er niet en een tijdpad ontbreekt. Waarom is iedereen er dan toch ingetrapt? Daarnaast: De Nationale Parken zijn niet […]

PvdA en D66 willen grotere nationale parken

De nationale parken in ons land moeten groter en aantrekkelijker worden. Daarvoor pleitten PvdA en D66 dinsdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken waar natuur onder valt. Ons land kent momenteel 20 nationale parken. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincies, maar die hebben te weinig geld […]