Landwerk organiseert dit voorjaar weer drie praktijkbijeenkomsten voor het programma Nu al Eenvoudig Beter.

26 mei: Stadslabs nemen initiatief. Hoe reageren gemeenten?

Stadslabs nemen initiatieven voor plekken waar vraagstukken blijven liggen omdat gemeenten er niet meer aan toe komen. In een ontmoeting tussen stadslabs en gemeenten gaan we nader in op de relatie tussen deze twee partijen. Lees meer >

3 juni: Nieuwe bestemmingen of uitbreidingen eenvoudig mogelijk maken in de RO

Een initiatiefnemer wil een nieuwe bestemming of uitbreiding realiseren. Hoe gaat u hier als gemeente mee om? In dit seminar in het kader van het programma Nu al Eenvoudig Beter kunt u kennismaken met twee succesvolle methoden. Lees meer >

4 juni: Burgerplanvorming als nieuw fenomeen in de ruimtelijke planvorming

Op sommige plaatsen nemen actieve burgers de verantwoordelijkheid voor het hele planproces. We bespreken hoe de nieuwe rolverdeling er dan uit ziet. Welke rol heeft B&W, de gemeenteraad en de initiatiefgroep? Lees meer >