Tijdschrift Landwerk #2 van 2015 is uit!

Met onder meer een artikel over de vergroening van het GLB, waar in de praktijk weinig van te zien zal zijn. Bij de tussenevaluatie van het GLB in 2016 zal blijken of er op meer plaatsen twijfels zijn gerezen, en of er aanpassingen komen van de nationale invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Mogelijk wint het woord vergroening dan weer aan waarde.

Daarnaast bekijken we in het kader van het programma Nu al Eenvoudig Beter, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, de mogelijkheden met de Omgevingsvisie. Provincie Overijssel werkt er volgens de gedeputeerde al jaren tevreden mee, maar volgens Landschapsbeheer Overijssel is het soms nog vallen en opstaan.

Bekijk de inhoud en lees deze twee artikelen alvast online >