Ook vlakbij de meeste beschermde natuurgebieden mogen veehouderijen in 2015 weer uitbreiden. Want, zo staat in de Programmatische Aanpak Stikstof, tegelijkertijd gaan we ook de natuurgebieden herstellen en de stikstofdepositie verminderen. Klinkt aantrekkelijk maar garanties zijn er niet en een tijdpad ontbreekt. Waarom is iedereen er dan toch ingetrapt?

Daarnaast: De Nationale Parken zijn niet meegenomen bij de overdracht van het natuurbeleid naar de provincies en gelden als ‘vervallen rijkstaak’. In veel gevallen is de financiële bijdrage van de provincies flink gekort of helemaal afgebouwd. Het Rijk heeft toch besloten om een miljoen uit te trekken voor deze ‘iconen van de Nederlandse natuur’, maar de afgelopen drie jaar hebben de parken zelf ook niet stilgezeten. Vertegenwoordigers van twee parken lichten de huidige situatie en organisatievorm toe en hun zoektocht naar verdienkansen.

Dit, en meer, leest u in Landwerk #6 van 2014 >