Provinciale omgevingsvisies in Landwerk #1

Het rijk gaat aan de slag met een Nationale Omgevingsvisie. De gemeenten stellen hun eigen gemeentelijke omgevingsvisie op. En als middenlaag mogen ook de provincies hun eigen omgevingsvisie opstellen. Provincies kunnen in een omgevingsvisie eigen accenten leggen en prioriteiten stellen. En dat doen ze blijkt uit een rondgang langs drie provincies. Dit is een van […]

Provincies stemmen in met PAS

Alle colleges van Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de bestuurlijke afspraken daarover met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De provincies gaan er nu van uit dat de PAS uiterlijk op 15 juni door de bewindslieden kan worden […]