Het rijk gaat aan de slag met een Nationale Omgevingsvisie. De gemeenten stellen hun eigen gemeentelijke omgevingsvisie op. En als middenlaag mogen ook de provincies hun eigen omgevingsvisie opstellen. Provincies kunnen in een omgevingsvisie eigen accenten leggen en prioriteiten stellen. En dat doen ze blijkt uit een rondgang langs drie provincies.
Dit is een van de artikelen in Landwerk nummer 1. U vindt de inhoudsopgave en vermeld artikel op deze pagina.