Nummer 5/6 van Landwerk is een dubbeldik nummer. Met als thema Voedsel en Landschap. Hoe sterk was die relatie en hoe kun je deze weer herstellen? Het zijn niet de minsten die hier boeiende artikelen over hebben geschreven.
Hoofd Landschap van de REC Henk Baas ziet een groeiende belangstelling van de burger waar zjin voedsel vandaan komt.
Emeritus-hoogleraar Arnold van der Valk gaat in twee contrastrijke landschapen tussen Rotterdam en Den Haag: het Westland en Midden-Delfland.
Lector Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden bij Hogeschool Van Hall Larenstein vergelijkt de opkomst van stadslandbouw in India en in Nederland.
Hoogleraar Rurale Sociologie bij Wageningen UR benadrukt de noodzaak van het denken over voedselutopia’s. Deze kunnen de blinde vlek vullen in de discussie over de toekomst van onze voedselvoorziening.

Hier vindt u de inhoudsopgave.