Gemeenten willen niet eenzijdig opdraaien voor bezuiniging Omgevingswet

Gemeenten hebben geen enkel belang om mee te werken aan de nieuwe Omgevingswet, waarvan nog niet duidelijk is hoe die tot besparingen leidt en waar die zullen neerslaan, stelt de VNG. De Omgevingswet moet 24 afzonderlijke wetten gaan vervangen en gaat gepaard met forse bezuinigingen van het Rijk. In een brief aan de Tweede Kamercommissie […]

Werkgroep begeleidt collectieven Limburg naar nieuwe rol

In Limburg staan vier collectieven in de coulissen klaar voor een rol in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Een rol die, wat de provincie betreft, breder is dan effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer alleen. Sinds kort zijn de collectieven aan het proefdraaien, daarbij ondersteund door een speciale werkgroep. Op www.portaalnatuurenlandschap vindt u meer informatie […]

Motie internet buitengebied aangenomen

Minister Kamp moet aan de slag om te zorgen dat ook in de buitengebieden mensen toegang hebben tot stabiel internet. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde dit voorstel van Astrid Mulder (CDA) en Oosenbrug (PvdA). Naar schatting 500.000 inwoners en 60.000 bedrijven in die buitengebieden beschikken op dit moment niet over snelle internetverbindingen. Terwijl […]