naeb-logoOok dit najaar organiseert Landwerk weer bijeenkomsten in het kader van Nu al Eenvoudig Beter. Deze keer worden dat drie excursies, gekoppeld aan regionale bijeenkomsten van het Ministerie van I&M.

Op 9 oktober gaan wij naar Hoogeveen, waar de gemeente al enige tijd werkt met locatiepaspoorten. Met locatiepaspoorten wordt in een vroeg stadium aangegeven wat de gewenste ontwikkelrichting voor een locatie is. Daarnaast zijn er veel ruimere mogelijkheden ontstaan na de wijzigingen in de Crisis- en herstelwet (Chw). Hogeveen heeft goede ervaringen.

Op 16 oktober leren wij ontslakken in Wekerom. ‘Ontslakken’ betekent sneller, flexibeler en goedkoper realiseren van nieuwbouwprojecten en andere vormen van gebiedsontwikkeling. Dit vraagt een andere rol van overheid en marktpartijen. De gemeente Ede licht dit toe.

Op 3 november eindigen we in Purmerend. Met de FloraFaunaCheck hoeven voor veel ingrepen geen ecologische quickscans meer uitgevoerd te worden. Na een volledige inventarisatie is voor veel ingrepen helemaal geen onderzoek meer nodig, wat een tijdwinst van meer dan een jaar kan opleveren. Purmerend laat het zien.

Ook Platform31 organiseert drie excursies. Bekijk alle excursies >