Met een praktische handreiking helpt de provincie Utrecht gemeenten en particulieren om creatieve en duurzame oplossingen te vinden voor vrijkomende agrarische gebouwen en erven.

Dat agrarische bedrijfsgebouwen hun functie verliezen, is een onvermijdelijk gevolg van de schaalvergroting in de landbouw. Eigenaren zoeken naar nieuwe gebruiksvormen, zoals een extra woning, zorgvoorziening of een bedrijf. Provincie Utrecht wil daarvoor ruimte bieden, maar vraagt ook aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en heeft daartoe regels opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Om gemeenten te helpen om de speelruimte optimaal te benutten, is de handreiking gemaakt.

Lees meer op provincie-utrecht.nl >