Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele Europese Unie voor. Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van een analyse over de periode 1990-2014.

Sinds 1990 is de ‘Boerenlandvogel indicator’ met ongeveer 30% gedaald. Voor deze indicator zijn 27 soorten gekozen die in Nederland voorkomen; 18 daarvan zijn in aantal achteruitgegaan, 6 zijn toegenomen en 3 zijn gelijk gebleven.

Lees meer op compendiumvoordeleefomgeving.nl >