Landwerk brengt deze week samen met Hogeschool Van Hall Larenstein een nieuw boek uit over praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming.

In de loop van de jaren zijn veel onderzoeksmethoden ontwikkeld om de stedelijke en landschappelijke ruimte te analyseren. Want: wie een inrichtingsplan maakt voor een park, plein, stadsdeel of groengebied, moet eerst op onderzoek uit. Zonder gedegen onderzoek, geen goede ruimtelijke oplossing. Het boek beschrijft twaalf onderzoekmethoden die hun nut in de praktijk hebben bewezen.
Aan de orde komen onder meer methoden die analyses maken op basis van historie, gebruikswaarde, beleving, landschapsecologische of sociaalruimtelijke aspecten van een gebied. Ook is er aandacht voor referentie- en scenariostudies. Alle onderzoeksmethoden zijn zo concreet mogelijk beschreven en daarmee direct toepasbaar in de praktijk.

Auteurs zijn experts uit de praktijk van stad- en landinrichting van Hogeschool Van Hall Larenstein en daarbuiten. Deze nieuwe uitgave vormt een praktisch handboek, waar zowel de beginnende als ervaren professional zijn of haar voordeel mee kan doen.

Bestel het boek nu in onze webwinkel >