Natuurbehoud is cruciaal voor de mens en natuurbescherming werkt. Zo luiden twee van de conclusies uit het rapport ‘Topsector Natuur’ van bureau Ulucus, in opdracht van Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten.

Het rapport is een synthese van onderzoeken die zijn gedaan naar nut en noodzaak van Europese natuurbeschermingsregels. De Europese Unie evalueert momenteel de natuurwetgeving via de zogenoemde Fitness Check.

Het rapport concludeert dat het zinnig is om wetgeving periodiek te evalueren. Het kan helpen om wetgeving effectiever en efficiënter te maken. Het rapport trek acht conclusies. De onderzoekers pleiten er onder meer voor om natuurwetgeving versneld uit te voeren en niet aan te passen. Op 20 november a.s. maakt de Europese Commissie de tussentijdse resultaten van de Fitness Check bekend. Dan wordt duidelijk wat ze met de natuurbeschermingsregels van plan is.

Lees meer op vogelbescherming.nl >