landwerk logo

UvW: Waterkwaliteit verbetert langzaam, maatregelen blijven nodig

De waterkwaliteit in de landbouwspecifieke wateren┬áverbetert langzaam. Dit blijkt uit metingen van het Meetnet Nutri├źnten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. De helft van de meetlocaties in deze gebieden voldoet echter nog niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de meststoffen stikstof en fosfor.

Naast de negatieve effecten voor de planten en dieren die in het water leven, kan het gevolgen hebben voor de recreatie, voedselveiligheid en diergezondheid. Verder kan de Europese Commissie sancties opleggen als Nederland de doelen van de KRW niet haalt. Dit kan het imago van de landbouw- en watersector in binnen- en buitenland schaden. Maatregelen blijven nodig om de waterkwaliteit op orde te brengen.

Lees meer op uvw.nl >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *