Op de Dag van de Duurzaamheid presenteerde het kabinet dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord. Het is een uitgebreid regeerakkoord en er staan relevante passages voor het landelijk gebied in. Die hebben geleid tot reacties van maatschappelijke organisaties en overheden. We hebben in een artikel voor u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij gezet en het commentaar erop.

LTO is overwegend tevreden, voorzitter Marc Calon zegt hierover  “Het nieuwe kabinet ziet de kracht van de agrarische sector. Het is een regeerakkoord dat ons op veel punten past.” Vogelbescherming daarentegen is erg ontevreden: “Ook al gaan tal van soorten waarvoor Nederland van wereldbelang is, zoals grutto en scholekster, keihard achteruit, onze toekomstige regering beperkt zich tot het absolute door Europa gestelde minimum.

Lees het hele artikel.