Landwerk organiseert op 11 november een seminar over het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen.

Op steeds meer plekken liggen gronden lange tijd braak. Deze gebieden kunnen een tijdelijke andere functie krijgen met een maatschappelijke én economische meerwaarde tot gevolg. Het tijdelijk anders gebruiken van terreinen staat steeds meer in de belangstelling van grondeigenaren, zoals gemeenten en projectontwikkelaars. In dit seminar kijken we naar verschillende succesvolle voorbeelden en bespreken we de juridische haken en ogen. Hoe pak je het aan als gemeente, projectontwikkelaar of initiatiefnemer?

Dit seminar wordt georganiseerd door Landwerk en ondersteund door InnovatieNetwerk en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (in het kader van het programma Nu al Eenvoudig Beter). Ook VVA Larenstein, Netwerk Land en Water en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) ondersteunen dit seminar.

Lees meer >