Kustpact zet rem op nieuwe bebouwing kust

Overheden, enkele natuur- en recreatieorganisaties en minister Schultz (I&M) hebben voorlopige afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing in de kustzone. De uitkomst van het voorlopige Kustpact: nauwelijks nog nieuwe bebouwing aan de kust. Alleen op plekken waar al gebouwd is, kan nog wat worden bijgebouwd. De afspraken zijn gemaakt nadat er begin dit jaar een […]

Stand van zaken Wet natuurbescherming

Overheden bereiden zich voor op de invoering van de Wet natuurbescherming. Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) beschrijft de stand van zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De Wet natuurbescherming moet op 1 januari 2017 in werking treden en vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De nieuwe wet volgt […]

Burger gaat niet voor overheid betalen

Organisaties als Staatsbosbeheer krijgen minder geld van de overheid en moeten op zoek naar andere inkomsten, bijvoorbeeld van burgers. Maar een experiment van Wageningen Universiteit toont aan dat mensen niet zomaar gaan betalen, schrijft Trouw. Het onderzoek vond plaats in het Haagse Bos, eigendom van Staatsbosbeheer. Het experiment liet zien dat burgers niet zomaar bereid […]

Bedreigingen Waddenzee in beeld gebracht

Garnalenvisserij, mosselvisserij en sleepnetvisserij hebben een grote negatieve invloed op het ecosysteem van de Waddenzee. Dat schatten wetenschappers in. Ook de Noordzeevisserij, die niet in de Waddenzee plaatsvindt, heeft grote negatieve effecten, zo is de inschatting. Daarnaast worden de drie effecten van klimaatverandering (versnelde zeespiegelstijging, meer stormen en stijging van de watertemperatuur) tezamen als zeer […]

PAS: 1 jaar in werking

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bestaat 1 jaar. BIJ12/ het PAS-bureau keek terug en blikte vooruit tijdens een evaluatiebijeenkomst. Het PAS moet zowel economische ontwikkelingen mogelijk maken als zorgen voor een sterke natuur. Het programma is erin geslaagd om het stelsel van Natuurbeschermingswetvergunningen weer goed op gang te brengen, aldus BIJ12. In totaal zijn er […]

‘Participatie windpark moet geen recht worden’

Omwonenden moeten geen wettelijk recht krijgen om financieel te participeren in een nieuwe windmolen. Dat zegt de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) in Trouw. Omwonenden laten meeprofiteren van windparken kan het draagvlak vergroten. In de Tweede Kamer gaan er terugkerend stemmen op om die optie in de wet te zetten. Ook de Vereniging Eigen Huis en […]

Presentatie unieke roman over burgerparticipatie

Steeds vaker mogen burgers meepraten over de inrichting en uitvoering van grote overheidsprojecten. Veel minder vaak wordt in beeld gebracht hoe burgers dat eigenlijk aanpakken en beleven.  Daarom schreef Sonja van der Arend een roman over, voor én met burgers die participeerden bij Ruimte voor de Rivier-projecten langs de IJssel. Op 20 mei presenteert van […]

Akkoord over kosten invoering Omgevingswet

Het Rijk betaalt de investeringskosten van de invoering van de Omgevingswet, partners betalen elk wat nodig is om met de nieuwe wet te gaan werken. Dat hebben Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen in een akkoord afgesproken. In het akkoord staan afspraken over de verdeling van kosten en besparingen die samenhangen met de invoering van […]

Noordzeekanaalgebied wint Eenvoudig Beter Trofee

Winnaar van de Eenvoudig Beter Trofee is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst verbindt en digitaliseert werkprocessen. De Omgevingsdienst ontving de trofee uit handen van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Minister Schultz: “In een periode van slechts anderhalf jaar heeft het Noordzeekanaalgebied haar volledige informatievoorziening gedigitaliseerd. Voor 8 gemeenten en 3 provincies wordt het […]

‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ van start

Deze week is het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ van start gegaan. Het ministerie van Economische Zaken werkt hierin samen met partners – zoals provincies, Staatsbosbeheer, de ANWB – om van Nationale Parken een sterk merk te maken. Deze Nationale Parken ‘nieuwe stijl’ moeten internationale allure krijgen en iconen worden voor de regio en […]

Gelderland onderzoekt mogelijkheid windmolens Veluwe

Windmolens in natuurgebieden? Het was ondenkbaar. Tot nu. Volgens de provincie Gelderland zijn er op de Veluwe voldoende geschikte plekken voor windmolens. Dat meldt De Gelderlander. De provincie heeft een studie uit laten voeren. In het onderzoek is 10.545 hectare bos als potentieel windmolengebied aangewezen, vooral in het noordelijke deel tussen de A1 en de […]

Roman over ervaringen met burgerparticipatie

Vaak mogen burgers meepraten over de inrichting en uitvoering van een groot overheidsproject. Zoals bij Ruimte voor de Rivier langs de IJssel. Om al die ervaringen van burgers met overheden, beleid en participatie eens vast te leggen, schrijft Sonja van der Arend in opdracht van Stichting IJsselhoeven een roman. Landwerk geeft de roman uit. Voor het […]

Grootste waterberging van Nederland geopend

Op 28 januari heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de grootste waterberging van Nederland geopend, het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer kan worden ingezet als stormvloed op zee (gesloten stormvloedkeringen) gelijktijdig optreedt met een hoge waterstand op de rivieren. De waterberging kan 200 miljoen kuub extra water opvangen. Als bij een zware noordwesterstorm en stormvloed […]

Bouwverbod kust blijft gehandhaafd

Het bouwverbod voor het kustgebied blijft gehandhaafd. Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) donderdag 21 januari gezegd in de Tweede Kamer. Schultz kwam in december met het voorstel om het bouwverbod langs de kust aan te passen. Ze wilde van een ‘nee’- naar een ‘nee-tenzij’-principe. Dat leidde tot veel onrust. De […]

Recordaantal windmolens

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland 153 windmolens bijgekomen, een recordaantal. Dat maakte brancheorganisatie NWEA, de Nederlandse Wind Energie Associatie, bekend op basis van cijfers van Windstats. In totaal zijn er nu zo’n 2200 windmolens. De nieuwe molens zijn groter en leveren veel meer vermogen dan de bestaande molens. Met de nieuwe windmolens wordt […]

Rietafval als verdienmodel

Overjarig riet uit natuurgebieden wordt eens in de drie tot zes jaar geoogst. De afvoer van het maaisel brengt nu hoge kosten met zich mee. Natuurmonumenten, chemiebedrijf Koninklijke DSM, Wageningen UR en Compakboard (fabrikant van duurzaam plaatmateriaal) onderzoeken samen hoe het maaisel juist een bron van inkomsten kan worden, in de vorm van hernieuwbaar plaatmateriaal. […]