landwerk logo

Nieuws

PAS-maatregelen voor kalkgraslanden

Het Nederlandse PAS en het Europese LIFE BOVAR hebben geld beschikbaar gesteld om de effecten van stikstof in de natuur tegen te gaan. Van oktober tot december worden maatregelen...
Lees meer

Beschermde status Grevelingenmeer onder druk door stikstofaanpak

Als het aan de VVD ligt, wordt het Grevelingenmeer geschrapt als Natura2000-gebied. Dat maakte de grootste regeringspartij 14 november duidelijk tijdens het Kamerdebat over de...
Lees meer

Provinciale omgevingsvisies in Landwerk #1

Het rijk gaat aan de slag met een Nationale Omgevingsvisie. De gemeenten stellen hun eigen gemeentelijke omgevingsvisie op. En als middenlaag mogen ook de provincies hun eigen...
Lees meer

Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud KRW

De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan...
Lees meer

Landwerk nummer 3 geeft adviezen voor de NOVI

Er wordt hard gewerkt aan de Nationale Omgevingsvisie. De NOVI moet richting en samenhang geven aan het rijksbeleid voor de leefomgeving. Eén van de vier strategische opgaven...
Lees meer

Zonnepark met 300.000 panelen

De transitie naar duurzame energie begint steeds meer zichtbaar te worden in het landschap. In oktober gaat de spade in de grond voor het grootste zonnepark (110 hectare) van de...
Lees meer

winnaar

Winnaar vakantiepuzzel is bekend

De winnaar van de kerstvakantiepuzzel, waarbij de lezers delen van logo's moesten herkennen, is Irene uit Den Haag. Zij had als enige alle antwoorden goed! Onze felicitaties! Een...
Lees meer

Gemeenteraad Krimpenerwaard maakt onteigening voor natuur mogelijk

Het is een langlopend dossier: realisatie van nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. Mede dankzij een burgerinitiatief lijkt er een doorbraak te komen. Er ligt een...
Lees meer

Landelijk gebied in het regeerakkoord: landbouw blij, natuur verdrietig

Op de Dag van de Duurzaamheid presenteerde het kabinet dan eindelijk het nieuwe regeerakkoord. Het is een uitgebreid regeerakkoord en er staan relevante passages voor het...
Lees meer

“Het moet totaal anders met de landbouw in Nederland.”

Onderstaande visie is opgesteld door ex-gedeputeerde van Utrecht Bart Krol, op verzoek van het platform Wij maken Nederland. Het bevat een heldere oproep aan het kabinet: (1)...
Lees meer

Boeiend programma Landschapstriënnale

Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. Tijdens de Landschapstriënnale wordt het bewustzijn van de waarden die in het cultuurlandschap...
Lees meer

Landbouw

Enquête over het Nederlandse platteland

Het platteland is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd door intensivering van de landbouw. De voedselproductie is hierdoor toegenomen maar het landschap is eentoniger geworden...
Lees meer

Themanummer voedsel en landschap

Nummer 5/6 van Landwerk is een dubbeldik nummer. Met als thema Voedsel en Landschap. Hoe sterk was die relatie en hoe kun je deze weer herstellen? Het zijn niet de minsten die...
Lees meer

Landbouwgrond

Heeft u vertrouwen in de agrarische grondmarkt?

Terwijl de prijzen van landbouwproducten amper stijgen, is dat voor de agrarische grond wel het geval. Dit overstijgt zelfs de inflatie. De huidige prijzen zijn zo hoog dat de...
Lees meer

Kustpact zet rem op nieuwe bebouwing kust

Overheden, enkele natuur- en recreatieorganisaties en minister Schultz (I&M) hebben voorlopige afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing in de kustzone. De uitkomst...
Lees meer

Stand van zaken Wet natuurbescherming

Overheden bereiden zich voor op de invoering van de Wet natuurbescherming. Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) beschrijft de stand van zaken in een brief aan de Tweede...
Lees meer