landwerk logo

Nieuws

Deltaprogramma Kust presenteert Nationale Visie Kust

Het Deltaprogramma Kust heeft in september de Nationale Visie Kust gepresenteerd, een kompas voor het toekomstige werk aan de kust. Doel is de kust op de lange termijn veilig,...
Lees meer

15% landbouwgrond heeft hoge natuurwaarden

15% van de Nederlandse landbouwgrond kan worden aangemerkt als High Nature Value farmland (HNV) – landbouwgrond met hoge natuurwaarden. Het gaat vooral om weidevogel- en...
Lees meer

Provincies en rijk sluiten Natuurpact

Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) en de provincies hebben deze week afspraken gemaakt over een Natuurpact: de Hoofdlijnennotitie van het nieuwe natuurbeleid. De...
Lees meer

Smart Rivers wil aansluiten bij DNA rivier

Om de veiligheid en kwaliteit van het rivierengebied in de toekomst te garanderen, biedt een mix van rivierverruiming, dijkverhoging, dijkverlegging en adaptatie de beste...
Lees meer

Waterkwaliteitsroman ‘Een otter in Brussel’

Een roman over een Europese richtlijn? Over de Kaderrichtlijn Water, over Brussel en waterkwaliteit? Die je voor je plezier leest? Kan dat? Jawel, zo bewijst Sonja van der Arend...
Lees meer

Natuurorganisaties stappen uit overleg Blankenburgtunnel

Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland stappen uit het overleg over de Blankenburgtunnel bij Rotterdam. De organisaties vinden dat er niet genoeg geld...
Lees meer

Vispassage Afsluitdijk kan rekenen op steun rijk en regio

Staatssecretaris Dijksma stelt een bedrag van €450.000 beschikbaar voor de onderzoeks- en planfase van de Vismigratierivier. Dat maakte ze bekend tijdens haar bezoek aan het...
Lees meer

Natuurorganisaties willen geen windmolens in Emmapolder

Zeven natuurorganisaties staan achter het plan van de provincie Groningen om tussen nu en 2020 meer windmolens in de provincie te bouwen. Maar zij vinden het geen goed idee om...
Lees meer

Meningen verdeeld over effect sluiten Natura 2000 Noordzee

Het sluiten van Natura 2000-gebied Noordzeekustzone voor kleinschalige kustvisserij zoals het ministerie van Economische Zaken wil, geeft geen meetbare ecologische verbetering en...
Lees meer

Impressie Natuurtop

Het ministerie van Economisch Zaken heeft een brochure uitgebracht over de Natuurtop van 22 juni 2013. De brochure geeft een impressie van de dag, met onder andere de resultaten...
Lees meer

Waterschappen nemen droogtemaatregelen

Nederland heeft last van de aanhoudende hitte en droogte. Op verzoek van Rijkswaterstaat pompt Waterschap Zuiderzeeland extra water in het Veluwemeer. Dit om te voorkomen dat het...
Lees meer

Heineken wil duurzame gebiedsontwikkeling

HEINEKEN Nederland is een samenwerking gestart met de provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR onder de naam Groene Cirkels. Doel is om van de regio een wereldvoorbeeld van...
Lees meer

Nederland voldoet niet aan Europese eisen natuurbehoud

Hoewel de Nederlandse overheid al sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw maatregelen neemt om de condities voor natuur te verbeteren, blijkt deze inspanning nog altijd...
Lees meer

IenM en UvW eens over hoofdlijnen Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen zijn het eens over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. De waterschappen hebben met IenM bekeken hoe het...
Lees meer

Commissie MER pleit voor breder onderzoek schaliegas

De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) pleit ervoor meer onderwerpen op te nemen in de ‘effectstudie schaliegas’. Het huidige onderzoek van het ministerie van...
Lees meer

Amerikaans Deltaplan: wat ook Nederland nog kan leren

In Nederland zijn we vooral gericht op het voorkomen van rampen. De Amerikanen focussen meer op de juiste respons: sociaal en fysiek voorbereid zijn wanneer het mis gaat....
Lees meer