landwerk logo

Nieuws

Impressie Natuurtop

Het ministerie van Economisch Zaken heeft een brochure uitgebracht over de Natuurtop van 22 juni 2013. De brochure geeft een impressie van de dag, met onder andere de resultaten...
Lees meer

Waterschappen nemen droogtemaatregelen

Nederland heeft last van de aanhoudende hitte en droogte. Op verzoek van Rijkswaterstaat pompt Waterschap Zuiderzeeland extra water in het Veluwemeer. Dit om te voorkomen dat het...
Lees meer

Heineken wil duurzame gebiedsontwikkeling

HEINEKEN Nederland is een samenwerking gestart met de provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR onder de naam Groene Cirkels. Doel is om van de regio een wereldvoorbeeld van...
Lees meer

Nederland voldoet niet aan Europese eisen natuurbehoud

Hoewel de Nederlandse overheid al sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw maatregelen neemt om de condities voor natuur te verbeteren, blijkt deze inspanning nog altijd...
Lees meer

IenM en UvW eens over hoofdlijnen Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen zijn het eens over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. De waterschappen hebben met IenM bekeken hoe het...
Lees meer

Commissie MER pleit voor breder onderzoek schaliegas

De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) pleit ervoor meer onderwerpen op te nemen in de ‘effectstudie schaliegas’. Het huidige onderzoek van het ministerie van...
Lees meer

Amerikaans Deltaplan: wat ook Nederland nog kan leren

In Nederland zijn we vooral gericht op het voorkomen van rampen. De Amerikanen focussen meer op de juiste respons: sociaal en fysiek voorbereid zijn wanneer het mis gaat....
Lees meer

Zevende tranche Crisis- en herstelwet vastgesteld

Op voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft de ministerraad ingestemd met de zevende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. De...
Lees meer

Drie belangrijke opgaven waterveiligheid

De waterveiligheid in Nederland staat voor drie belangrijke opgaven: het op orde brengen van ons waterkeringsysteem, slimme aanpassing van de harde waterkeringen waarbij de...
Lees meer

CO2 compensatie voor mooier landschap

Gebiedscoöperatie Oregional en Stichting Landwaard vinden dat CO2 compensatie beter gebruikt kan worden om het landschap in Nederland mooier te maken en ontwikkelden hiervoor een...
Lees meer

Debat agrarisch natuurbeheer gemist?

Het debat over de toekomst van het agrarisch natuurbeheer is terug te zien op Youtube. Op dinsdag 26 februari 2013 organiseerde Landwerk in samenwerking met het ministerie van...
Lees meer

Innovaties uit de markt kunnen miljoenen besparen

Waterschappen moeten meer gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Met innovaties uit de markt zijn vele miljoenen te besparen. Dat stellen Peter Glas, voorzitter van de Unie van...
Lees meer

Pagina 10 van 10« Meest recente...678910