landwerk logo

Nieuws

Online consultatieronde Vegetatielegger levert veel verbetersuggesties

In een online consultatieronde ontving Rijkswaterstaat ruim 1000 verbetersuggesties van terreineigenaren en pachters in de uiterwaarden van de grote rivieren voor het...
Lees meer

NAEB-bijeenkomst: naar één integraal advies voor gemeenten

Het zou een stuk overzichtelijker worden als gemeenten bij de beoordeling van een ruimtelijk plan ondersteunt worden door één integraal advies. De Groningse adviesorganisatie...
Lees meer

Provincie Overijssel wil onbruikbare grond opkopen

De provincie Overijssel wil de onbruikbare bouwgrond van gemeenten opkopen met behulp van een Grondfonds, gevuld met Essentgelden. De grond wil zij gebruiken als landbouwgrond,...
Lees meer

Landwerk wenst u prettige feestdagen!

Landwerk wenst u mooie feestdagen en alle goeds voor 2014! We zien u graag weer terug in het nieuwe...
Lees meer

Menukaart moet zorgen voor draagvlak windenergie

Essent/RWE heeft vorige week een  ‘Menukaart Wind op Land’ gepresenteerd. Doel is met provincies, gemeenten, burgers en andere belanghebbenden meer draagvlak creëren voor de...
Lees meer

Apeldoorn wint Nu al Eenvoudig Beter-trofee

De gemeente Apeldoorn is tijdens een bijeenkomst in Den Haag door ruim honderd bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen gekozen tot winnaar van de Nu al Eenvoudig...
Lees meer

Omgevingswet nog niet hoog op agenda gemeenten

Meer dan drie kwart van de gemeenten houdt zich op bestuurlijk niveau nog niet bezig met de Omgevingswet. Bovendien ziet 42% de wet als ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Dat...
Lees meer

Website over nuttig gebruik biomassa

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) een website gelanceerd over het nuttig gebruik van biomassa uit landschap als bron...
Lees meer

Drie proefregio’s meerlaagsveiligheid aangewezen

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft in het kader van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van het Deltaprogramma...
Lees meer

Kuijken pleit voot centrale sturing uitvoering Deltaprogramma

Deltacommissaris Wim Kuijken pleit voor centrale sturing op de uitvoering van het Deltaprogramma. De bestaande organisatie van het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP)...
Lees meer

Hoogwaterboerderij houdt stad Deventer droog

Op 1 november heeft Stichting IJssellandschap Natuurderij Keizersrande geopend, de eerste ‘hoogwaterboerderij’ in de uiterwaarden van de IJssel. Op het biologisch dynamisch...
Lees meer

Toekomstige uitdagingen Rijnstroomgebied

In 2020 zou de zalm de zijrivieren van de Rijn in de regio Bazel weer moeten kunnen bereiken. Die ambitie hebben de Rijnministers uitgesproken tijdens de vijftiende...
Lees meer

‘In Hedwigepolder zal alleen riet groeien’

Wanneer de Hedwigepolder onder water wordt gezet, zal geen intergetijdengebied ontwikkelen zoals de overheid dat voor ogen heeft. Door opslibben zal in tien jaar tijd een kleilaag...
Lees meer

Nieuwe generatie windparken in Flevoland

De stuurgroep Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland heeft een go-besluit genomen om te starten met de tweede fase van het Regioplanproces. In dit Regioplanproces...
Lees meer

Snelle en vrijwillige verkaveling in Winterswijk

Met de aktepassering op 17 oktober rondt Winterswijk als eerste in Nederland een grote, snelle verkaveling in dertien maanden af. In die periode werd voor 123 partijen een...
Lees meer

Deltaprogramma Kust presenteert Nationale Visie Kust

Het Deltaprogramma Kust heeft in september de Nationale Visie Kust gepresenteerd, een kompas voor het toekomstige werk aan de kust. Doel is de kust op de lange termijn veilig,...
Lees meer