landwerk logo

Nieuws

VVD en PvdA willen naar alternatieven voor windmolens kijken

Het is voor het draagvlak onder de plaatselijke bevolking belangrijk dat er naar alternatieven voor grote windmolenparken in de drie noordelijke provincies wordt gekeken. Dat...
Lees meer

Schelderaad voor samenwerking en draagvlak

Deze week is een officieel Nederlands-Vlaams overlegorgaan bij het beheer van het Schelde-estuarium van start gegaan. In deze Schelderaad kunnen belanghebbenden - overheden,...
Lees meer

‘Natuurmonumenten moet mede-eigenaarschap herintroduceren’

‘Natuurmonumenten moet mede-eigenaarschap herintroduceren.’ Dat stelt directeur Marc van den Tweel in Trouw. Volgens Van den Tweel is er geen andere keus, wil Natuurmonumenten...
Lees meer

Kabinet wijst gebieden aan voor windenergie op land

Het kabinet heeft definitief 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land (meer dan 100 megawatt). De gebieden waren eerder door de provincies...
Lees meer

Eerste grote rivierverruimingsproject opgeleverd

Donderdag 27 maart is het eerste grote Ruimte voor de Rivier-project van Rijkswaterstaat opgeleverd. Dit gebeurde in Gorinchem, waar in 1995 nog ruim 10.000 inwoners werden...
Lees meer

Uitvoering Deltaprogramma kan slimmer

De uitvoering van het Deltaprogramma moet een ondersteunende structuur krijgen waarbij ministeries, waterschappen, provincies en anderen enerzijds nauw samenwerken en anderzijds...
Lees meer

Publicatie Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

De manier waarop in Nederland gebieden worden ontwikkeld is sinds eind 2008 fundamenteel veranderd. Steeds vaker komt het initiatief van particulieren of bedrijven in plaats van...
Lees meer

Overijssel keurt nauwelijks meer bestemmingsplannen af

Overijssel bracht het aantal afgekeurde gemeentelijke bestemmingsplannen omlaag van tien procent per jaar voor 2008 naar minder dan twee procent per jaar nu. Dit dankzij een nieuw...
Lees meer

Werkgroep begeleidt collectieven Limburg naar nieuwe rol

In Limburg staan vier collectieven in de coulissen klaar voor een rol in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Een rol die, wat de provincie betreft, breder is dan...
Lees meer

Motie internet buitengebied aangenomen

Minister Kamp moet aan de slag om te zorgen dat ook in de buitengebieden mensen toegang hebben tot stabiel internet. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde dit voorstel van...
Lees meer

Bestemmingsplan wijkt vaak af van verordening

Gemeentelijke bestemmingsplannen stroken lang niet altijd met de vigerende provinciale verordeningen. Terwijl  conflicten in bestemming makkelijk zijn op te sporen door plannen...
Lees meer

Minder uitspoeling stikstof dankzij Nitraatrichtlijn

De Nitraatrichtlijn van de EU heeft gezorgd voor significant minder uitspoeling van nitraat naar grond- en oppervlaktewater in Europa. Dat blijkt uit een studie van Alterra en...
Lees meer

Ruimtemettoekomst.nl: inspiratie voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Deze week is de website ruimtemettoekomst.nl online gegaan. De website moet gebruikers inspireren om stad en land duurzamer en mooier te maken. De site reikt principes aan voor...
Lees meer

Landen maken afspraken over Waddenzee

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken ondertekende met Denemarken en Duitsland een Ministeriële Verklaring tijdens de trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee...
Lees meer

Provincies stellen transitiemanager DLG aan

De provincies hebben een ‘interprovinciaal transitiemanager Dienst Landelijk Gebied (DLG)’ aangesteld. Carolien de Boer wordt verantwoordelijk voor de organisatie van de...
Lees meer

Muskus- en beverratten steeds beter onder controle

De populatie muskus- en beverratten is steeds beter onder controle. Dat meldt de Unie van Waterschappen. In 2013 is het aantal muskusratvangsten voor het eerst sinds 1978 gedaald...
Lees meer