landwerk logo

Nieuws

Dynamisch kustbeheer gaat niet ten koste van waterveiligheid

Dynamisch kustbeheer op Ameland, waarbij men de natuur zoveel mogelijk zijn gang laat gaan, gaat niet ten koste van waterveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra,...
Lees meer

Agrarische grondprijzen in Nederland hoger dan elders

De agrarische grondprijzen in Nederland zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en liggen hoger dan in de ons omringende landen. Bepalend zijn onder meer het agrarisch inkomen,...
Lees meer

Sonja van der Arend op longlist Jan Wolkersprijs

Het boek Een otter in Brussel van Uitgeverij Landwerk is één van de twintig titels die in aanmerking komt voor de Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandse natuurboek. De...
Lees meer

Mobiliteit in agrarische grond noodzakelijk

Meer dan zeventig agrarische grondexperts hebben op 2 juli bij Rabobank Nederland met elkaar gediscussieerd over wat nodig is om beweging te krijgen in de agrarische grondmarkt....
Lees meer

Kabinet: Aanpak agrarische leegstand zaak van provincies en gemeenten

Gelet op de primaire verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten ziet het Rijk voor zichzelf bij de aanpak van agrarische leegstand een meer faciliterende rol, waarbij zij...
Lees meer

Collectief agrarisch natuurbeheer effectief en goedkoop

Het beheer van natuur en landschap door boeren kan effectiever en goedkoper als zij op gebiedsschaal samenwerken. Dat bewijzen de vier samenwerkingsverbanden die experimenteerden...
Lees meer

Landschapsbeleid gaat als hete aardappel rond

Iedereen vindt landschap belangrijk, maar geen overheidspartij lijkt zich nog echt verantwoordelijk te voelen. Het rijk schrapte het landschapsbeleid onlangs uit haar takenpakket...
Lees meer

Omgevingswet aangeboden aan Tweede Kamer

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe wet, die gaat over alle...
Lees meer

Omgevingswet nog weinig prioriteit bij gemeenten

Uit onderzoek van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten blijkt dat de Omgevingswet nog weinig prioriteit heeft bij gemeenten. De focus ligt veel meer bij bezuinigingen,...
Lees meer

‘Groener’ landbouwbeleid helpt natuur uiteindelijk niet

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 2014 - 2020 is altijd aangekondigd als een vergroening van de landbouw. Boeren moeten namelijk verplicht natuur- en...
Lees meer

Inspraakronde milieuonderzoek schaliegras

Van 29 mei t/m 9 juli 2014 kan iedereen reageren op de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor het milieuonderzoek naar schaliegas. De minister van Economische Zaken...
Lees meer

Midzomerlandschapsdebat op vrijdag 20 juni

Met het verschijnen van de structuurvisie infrastructuur en ruimte is het Nederlandse landschapsbeleid op nationaal niveau beëindigd. Niet gedecentraliseerd, maar stopgezet....
Lees meer

Voorintekening Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming

De voorintekening voor het boek 'Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming' is helaas gesloten. U kunt het boek nu bestellen in onze winkel...
Lees meer

Nederlandse beken meanderen niet of nauwelijks

Nederlandse beken meanderen van nature niet of nauwelijks. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Joris Eekhout bij Wageningen Universiteit in opdracht van de Stichting...
Lees meer

Effecten beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur

Beleidsinstrumenten die groene initiatieven ondersteunen zoals Green Deals en het Revolverend Fonds, leveren winst op voor natuur én renderen economisch en maatschappelijk...
Lees meer

Vooraankondiging boek Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming

Ruimtelijke planvormers zoeken naar oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Vaak ligt de nadruk op de oplossing, maar geen oplossing zonder gedegen onderzoek. De uitgave...
Lees meer